Trò chơi đứng đầu theo số người chơi hiện tại
Người chơi hiện tại Đỉnh hôm nay   Trò chơi
 
535,844 535,844   PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
531,112 565,809   Counter-Strike: Global Offensive
527,749 552,521   Dota 2
179,135 205,283   Destiny 2
83,497 83,497   Tom Clancy's Rainbow Six Siege
76,401 78,776   Grand Theft Auto V
50,670 60,849   Team Fortress 2
47,387 51,093   MONSTER HUNTER: WORLD
40,229 43,601   Warframe
33,266 54,600   Rust