กรองตามราคา
 
ข้อเสนอพิเศษ
ซ่อนผลิตภัณฑ์เล่นฟรี
กรองตามภาษา
ไทย
จีนตัวย่อ
จีนตัวเต็ม
ญี่ปุ่น
เกาหลี
บัลแกเรีย
เช็ก
เดนมาร์ก
เยอรมัน
อังกฤษ
สเปน
สเปน-ลาตินอเมริกา
กรีก
ฝรั่งเศส
อิตาลี
ฮังการี
ดัตช์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส - โปรตุเกส
โปรตุเกส - บราซิล
โรมาเนีย
รัสเซีย
ฟินแลนด์
สวีเดน
ตุรกี
เวียดนาม
ยูเครน
อาหรับ
อาฟรีกานส์
แอลเบเนีย
อัมฮาริก
อาร์เมเนีย
อัสสัม
อาเซอร์ไบจาน
เบงกอล
บาสก์
เบลารุส
บอสเนีย
กาตาลัน
เชโรกี
โครเอเชีย
ดารี
เอสโตเนีย
ฟิลิปปินส์
กาลิเซีย
จอร์เจีย
คุชราต
ปัญจาบ (คุรมุขี)
เฮาซา
ฮีบรู
ฮินดี
ไอซ์แลนด์
อิกโบ
อินโดนีเซีย
ไอริช
กันนาดา
คาซัค
เขมร
คิเช
คินยาร์วันดา
กงกัณ
คีร์กีซ
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย
มาเลย์
มาลายาลัม
มอลตา
เมารี
มราฐี
มองโกเลีย
เนปาล
โอริยา
เปอร์เซีย
เกชัว
สกอต
เซอร์เบีย
ปัญจาบ (ชาห์มุขี)
สินธ์
สิงหล
สโลวัก
สโลวีเนีย
โซรานี
โซโท
สวาฮีลี
ทาจิก
ทมิฬ
ตาตาร์
เตลูกู
ตึกรึญญา
สวานา
เติร์กเมน
อูรดู
อุยกูร์
อุซเบก
บาเลนเซีย
เวลส์
โวลอฟ
โคซา
โยรูบา
ซูลู
ดูทั้งหมด
กรองตามแท็ก
อินดี้
แอ็คชัน
ผจญภัย
แคชชวล
เกมสวมบทบาท
จำลองสถานการณ์
กลยุทธ์
ผู้เล่นคนเดียว
เล่นระหว่างการพัฒนา
เล่นฟรี
2 มิติ
3 มิติ
มีบรรยากาศ
แฟนตาซี
เน้นการเล่าเรื่อง
ผู้เล่นหลายคน
มีสีสัน
ปริศนา
ผู้เล่นหลายคนจำนวนมาก
กราฟิกแบบพิกเซล
กีฬา
รุนแรง
การสำรวจ
น่ารัก
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง
แข่งความเร็ว
โป๊เปลือย
เนื้อหาทางเพศ
การรบ
อนิเมะ
ขำขัน
อาร์เคด
ไซไฟ
แอ็คชันผจญภัย
เลือดสาด
ยิง
ผ่อนคลาย
สยองขวัญ
เรโทร
เหมาะสำหรับครอบครัว
มุมมองบุคคลที่สาม
ตัวเอกเป็นผู้หญิง
ท่องโลกกว้าง
เล่นแบบร่วมมือกัน
เกมแพลตฟอร์ม
คอนโทรลเลอร์
เอาชีวิตรอด
มีสไตล์
PvP
การตัดสินใจสำคัญ
ตลก
มุมมองด้านบน
สมจริง
วิชวลโนเวล
ดาร์ก
ยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
รุ่นเก๋า
การปรับแต่งตัวละคร
ฟิสิกส์
ยาก
PvE
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
รูปแบบการ์ตูน
VR
ลึกลับ
เพลงประกอบยอดเยี่ยม
เกมแพลตฟอร์มแบบ 2 มิติ
ตอนจบหลายรูปแบบ
เนื้อเรื่องเป็นเส้นตรง
สยองขวัญเชิงจิตวิทยา
แซนด์บ็อกซ์
ยุทธวิธี
ยุคกลาง
เวทมนตร์
งานภาพแบบเรียบง่าย
ล้ำยุค
เกมสวมบทบาทแบบแอ็คชัน
อวกาศ
ก่อสร้าง
ชี้และคลิก
ยิงแหลก
วาดด้วยมือ
การประดิษฐ์สิ่งของ
การบริหาร
การออกแบบและการวาดภาพประกอบ
ผู้เล่นหลายคนในเครือข่าย
การ์ตูน
โร้คไลค์
มุมมองด้านข้าง
ดราม่า
การสร้างเนื้อหา
การบริหารทรัพยากร
สำหรับผู้ใหญ่
เอาชีวิตรอดแบบสยองขวัญ
ยูทิลิตี้
ตรรกะ
ดาร์กแฟนตาซี
การศึกษา
ทศวรรษที่ 1980
เกมแพลตฟอร์มปริศนา
โร้คไลท์
เกมแพลตฟอร์มแบบ 3 มิติ
เลือกการผจญภัยของคุณเอง
ต่อสู้แบบผลัดตาเดิน
โรมานซ์
แฮกแอนด์สแลช
สงคราม
กลยุทธ์แบบผลัดตาเดิน
สะเทือนอารมณ์
ซอมบี้
เล่นบนโต๊ะ
ยุทธวิธีแบบผลัดตาเดิน
หลังโลกาวินาศ
นิยายแบบอินเตอร์แอคทีฟ
สร้างฐาน
เฮ็นไต
จำลองสถานการณ์ทางเลือกของผู้เล่น
ธรรมชาติ
จำลองสถานการณ์การออกเดท
เกมสวมบทบาทแบบญี่ปุ่น
หาของ
เล่นแบบร่วมมือกันในเครือข่าย
เล่นซ้ำได้หลายครั้ง
เหนือความเป็นจริง
ทศวรรษที่ 1990
เชิงประวัติศาสตร์
ผลัดตาเดิน
เกมสวมบทบาทแบบมีปาร์ตี้
ฝ่ากระสุนนรก
ลอบเร้น
ตะลุยดันเจี้ยน
โร้คไลค์แบบแอ็คชัน
การบรรยาย
จำลองสถานการณ์การเดิน
โจมตีเก็บคะแนน
ทหาร
ยิงมุมมองบุคคลที่สาม
มีม
เผยแพร่ทางเว็บ
เหมือนภาพยนตร์
ยิงจากมุมมองด้านบน
การสนทนา
อิงข้อความ
2.5 มิติ
เอเลียน
ไม่เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน
LGBTQ+
หุ่นยนต์
ไซเบอร์พังก์
ไอโซเมตริก
เป็นทีม
มุขตลกร้าย
การสืบสวน
เนื้อเรื่องไม่เป็นเส้นตรง
วางแผนเรียลไทม์
การบริหารช่องเก็บของ
เกมการ์ด
ปัญญาประดิษฐ์
รวดเร็ว
การฝึกสอน
ปิศาจ
เน้นเรื่องตำนาน
จำลองสถานการณ์ชีวิต
สั้น
นามธรรม
เศรษฐกิจ
แอนิเมชันและการสร้างโมเดล
คลิกเกอร์
เกมสวมบทบาทแบบกลยุทธ์
การตายแบบถาวร
ระทึกขวัญ
เชิงจิตวิทยา
ขับขี่
ยิงในสังเวียน
คลาสสิก
นักสืบ
ยุทธวิธีเรียลไทม์
ซอฟต์แวร์​
เกมกระดาน
ทันสมัย
เหนือธรรมชาติ
ดิสโทเปีย
ผู้เล่น 4 คนในเครือข่าย
การบิน
เกมแพลตฟอร์มเน้นความแม่นยำ
หลอนประสาท
การบริหารเวลา
ป้องกันป้อม
ชิงของ
เกมสวมบทบาทแบบยุทธวิธี
ก่อสร้างเมือง
อาร์พีจีเมกเกอร์
เพลง
ภาพยนตร์
เพลงประกอบ
โซลส์ไลค์
ทำลายล้าง
บู๊ลุยแหลก
เกมสงคราม
เมทรอยด์เวเนีย
ทำม็อดได้
ประวัติศาสตร์อีกรูปแบบ
ฉากสวยงาม
การทดลอง
หนังสือการ์ตูน
ต่อสู้
แก้ไขปริศนาตามเลเวล
การผลิตเสียง
ตำนานเทพนิยาย
การผลิตวิดีโอ
วิ่ง
แข่งขัน
สะสมสิ่งของ
ต่อสู้แบบ 2 มิติ
การเคลื่อนไหวแบบตาราง
อาชญากรรม
ปาร์กัวร์
เกมสวมบทบาทแบบผู้เล่นออนไลน์จำนวนมาก
การพัฒนาเกม
เกมสวมบทบาทแบบจีน
ตลกร้าย
แบบมีคลาส
เรื่อยเปื่อย
เชิงปรัชญา
การสร้างเด็ค
การปรับแต่งปืน
สงครามโลกครั้งที่ 2
เกมยิงสติกคู่
วิทยาศาสตร์
จำลองสถานการณ์ยานยนต์
แคมเปญเล่นแบบร่วมมือกัน
เซียนไพ่
ตามจังหวะ
แมว
ฟันดาบ
จำลองสถานการณ์อวกาศ
ศึกสงครามยานยนต์
มังกร
กลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่
แบตเทิลรอยัล
เลิฟคราฟท์เตียน
ต่อสู้แบบ 3 มิติ
6 องศาเสรี
อีสปอร์ต
มุมมอง 3 มิติ
การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์
อเมริกา
ตัวละครในเกมแอ็คชัน
นัวร์
สมคบคิด
ทุนนิยม
จับคู่ 3
เลือด
ระบบอัตโนมัติ
แบ่งหน้าจอ
ล้อเลียน
จำลองสถานการณ์อาณานิคม
ชะลอเวลายิงกระสุนปืน
เสียดสี
ดันเจี้ยนลึกลับ
แลกเปลี่ยน
จำลองสถานการณ์การทำฟาร์ม
เล่นแล้วติด
ควิกไทม์อีเวนต์
สะสมสัตว์ประหลาด
ประดิษฐ์สิ่งของเอาตัวรอดในโลกกว้าง
บังคับเวลา
ฮีโร่ยิงต่อสู้
การบรรยายแบบไดนามิก
สตีมพังก์
กอทิก
ว็อกเซล
เชิงการเมือง
อิลลูมินาติ
ใต้ดิน
เกษตรกรรม
เกมคำศัพท์
ยิงชิงของ
หุ่นยนต์ยักษ์แบบมีคนขับ
การล่าสัตว์
การทำเหมืองแร่
การเดินทางข้ามเวลา
ศิลปะการต่อสู้
การต่อสู้ที่น่าตื่นตา
ศึกแข่งความเร็ว
ทำอาหาร
สุนัข
โอโตเมะ
โมบา
เกมเทพเจ้า
การแก้ไขรูปภาพ
โจรสลัด
เฉพาะเมาส์
รถถัง
การแฮก
นินจา
ผู้เล่นหลายคนแบบอะซิงโครนัส
การเมือง
โซลิแทร์
สร้างใหม่
ตารางหกเหลี่ยม
เรียลไทม์
คลาสสิกในกลุ่มผู้เล่น
วิดีโอแบบเต็มรูปแบบ
ตกปลา
เกมการ์ดสะสม
แวมไพร์
มีเป็นตอน
มหากาพย์
มือสังหาร
สงครามเย็น
ดื่มด่ำสมจริง
ต่อสู้อัตโนมัติ
ใต้น้ำ
ซูเปอร์ฮีโร่
4X
เล่าเรื่องราว
ศรัทธาความเชื่อ
การโปรแกรม
วางแผนเรียลไทม์แบบแอ็คชัน
ไดโนเสาร์
โซโคบัน
จำลองสถานการณ์ทางการเมือง
การปล้น
ตะวันตก
นาวี
เกมปาร์ตี้
รถไฟ
ปาร์ตี้
การยิงธนู
มินิเกม
การขนส่ง
เรียลไทม์แบบหยุดชั่วคราวได้
การทูต
ต่างประเทศ
หิมะ
ยุทธนาวี
Kickstarter
เหนือมนุษย์
การพิมพ์
การพนัน
แล่นเรือ
ดันเจี้ยนและมังกร
ภาคต่อ
ม็อด
ตัวเอกเป็นวายร้าย
สไนเปอร์
การสร้างเนื้อหาจากเพลง
หาทางออก
ประสบการณ์
ยิงแบบกำหนดทิศทางเคลื่อนไหว
หน้าจอสัมผัสได้
ดาวอังคาร
ออฟโรด
โจมตีจับเวลา
คิดถึงคำนึงหา
GameMaker
ฟุตบอล
อุ่นกายสบายใจ
สงครามโลกครั้งที่ 1
วิดีโอ 360
มนุษย์หมาป่า
ดีต่อใจ
ม้า
การสร้างเด็คแบบโร้คไลค์
โร้คไลค์แบบดั้งเดิม
เกร็ดความรู้
เวิร์กชอปเกม
การทำฟาร์ม
สารคดี
หมัดมวย
เกมมิ่ง
เครื่องบินไอพ่น
หมากรุก
ตัวเอกเงียบขรึม
จำลองสถานการณ์โรคระบาด
ยานอวกาศ
ไม่ปราณี
จำลองสถานการณ์ทางการแพทย์
สะกดคำ
เลโก้
กอล์ฟ
ระดมทุนสาธารณะ
รถจักรยานยนต์
VR แบบอสมมาตร
กรุงโรม
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
เรือดำน้ำ
โร้คเวเนีย
อเมริกันฟุตบอล
บาสเกตบอล
รถสองล้อ
สร้างบรรยากาศ
พินบอล
จับไต๋ทายบทบาท
TrackIR
Warhammer 40K
มินิกอล์ฟ
สเก็ตบอร์ด
อิงนิยาย
มวยปล้ำ
บทเพลงบรรเลง
ไวกิ้ง
พูล
เบสบอล
ปั่นจักรยาน
การควบคุมติดขัดอย่างจงใจ
สเก็ต
ชวนสะดุ้ง
เทนนิส
จักรยานยนต์วิบาก
บอสรัช
โบว์ลิ่ง
เลมมิ่ง
เพลง 8 บิต
เพลงร็อก
เครื่องมือวัดเกณฑ์มาตรฐาน
ฮอกกี้
ฮาร์ดแวร์
เขียนได้ดี
จับคู่เรียงไทล์
บีเอ็มเอ็กซ์
รถเอทีวี
Steam Machine
สโนว์บอร์ด
จำลองสถานการณ์อาชีพ
อิเล็กทรอนิกส์
สกี
ควบคุมด้วยเสียง
ภาพยนตร์เรื่องยาว
มุโซ
ไพ่นกกระจอก
เจ้าของร้าน
รักบี้
เริ่มใหม่หมด
วอลเลย์บอล
คริกเก็ต
สุนัขจิ้งจอก
เขียนโค้ด
สนุกเกอร์
จำลองสถานการณ์งานอดิเรก
นก
ดูทั้งหมด
แสดงประเภทที่เลือก
เกม
ซอฟต์แวร์
เนื้อหาดาวน์โหลด
เดโม
เพลงประกอบ
Playtest
วิดีโอ
ม็อด
ฮาร์ดแวร์
รวมเป็นชุดรวม
ดูทั้งหมด
กรองตามจำนวนผู้เล่น
ผู้เล่นคนเดียว
ผู้เล่นหลายคน
PvP
PvP ออนไลน์
แลนแบบ PvP
PvP แบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
เล่นแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
แลนแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันแบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ผู้เล่นหลายคนข้ามแพลตฟอร์ม
กรองตามคุณสมบัติ
เล่นด้วย Steam Controller
เสียงคุณภาพสูงเพิ่มเติม
รางวัลความสำเร็จบน Steam
รองรับคอนโทรลเลอร์เต็มรูปแบบ
การรองรับคอนโทรลเลอร์แบบติดตามความเคลื่อนไหว
การ์ดสะสมบน Steam
พร้อมคำบรรยาย
เวิร์กชอปบน Steam
เวิร์กชอปบน Steam
ของสะสม SteamVR
รองรับคอนโทรลเลอร์บางส่วน
คลาวด์บน Steam
รองรับ Valve Anti-Cheat
พร้อม Source SDK
Remote Play บนโทรศัพท์
Remote Play บนแท็บเล็ต
Remote Play บน TV
Remote Play Together
ดูทั้งหมด
กรองตามความเข้ากันได้กับ Steam Deck
เล่นได้ดี
เล่นได้
เรียนรู้เพิ่มเติม
กรองตามการรองรับ VR
VR เท่านั้น
รองรับ VR
ดูทั้งหมด
กรองตามระบบปฏิบัติการ
Windows
macOS
SteamOS + Linux