ข่าวสาร แล็บ Steam

ติดตามเพื่อรับข้อมูลการวางจำหน่ายในอนาคตจาก Kalypso Media

ติดตาม
16,396
ผู้ติดตาม

วันวางจำหน่าย: 29 มี.ค. 2019

El Presidente is back! Prove yourself once again as a feared dictator or peace-loving statesman on the island state of Tropico and shape the fate of your very own banana republic through four distinctive eras.


$19.99

$14.99

$9.99

$6.99