ข่าวสาร แล็บ Steam

ติดตามเพื่อรับข้อมูลการวางจำหน่ายในอนาคตจาก Bloober Team SA

ติดตาม
5,073
ผู้ติดตาม
ขายดีที่สุด

วันวางจำหน่าย: 15 ส.ค. 2017

What would you do if your fears were hacked? >observer_ is a cyberpunk horror game from Bloober Team, the creators of Layers of Fear. Play as an Observer, the new front line of neural police, as you hack into the jagged minds of the insane.

วันวางจำหน่าย: 28 พ.ค. 2019

Layers of Fear 2 is a first-person psychological horror game with an emphasis on exploration and story. Players control a Hollywood actor who heeds the call of an enigmatic director to take on the lead role in a film shot aboard an ocean liner. Beware, for all may not truly be what it seems.

วันวางจำหน่าย: 15 ก.พ. 2016

Layers of Fear is a first-person psychedelic horror game with a heavy focus on story and exploration. Players take control of a painter whose sole purpose is to finish his Magnum Opus.

เพิ่มในสิ่งที่อยากได้

วันวางจำหน่าย: 30 ส.ค. 2019

Inspired by the cinematic lore of Blair Witch, experience a new story-driven psychological horror game that studies your reactions to fear and stress.