ข่าวสาร
Product Update - Valve
- Fixed chapter 21 to prevent leaderboard glitching.
- Fixed minor stability issues.

Product Update - Valve
Patch to version 1.0.4.16 is out now. The game will be automatically
updated when Steam client is restarted.

In this version the broken challenge chapter 14.1 has been fixed,
moderate difficulty's balance adjusted and the scoring changed
so that playing on harder difficulties grants more score.
We also added one new achievement and a separate leaderboard for Arcade mode.
Rare issues with missing research tokens and the level selector were also fixed among other minor stability issues.
Product Update - Valve
The first update for Unstoppable Gorg is now available. This update will be automatically applied when the Steam client is restarted.

Version 1.0.3.14 adds Steam Cloud support and 17 new achievements!

Also Steam leaderboards have been added. They will start to function once Steam updates them. The following bugs and other issues were fixed:
- Mac achievements now work as they are supposed to
- Bombs have cooldown timers in order to prevent spamming
- "Spare No Expense" achievement requirement was reduced to 15 000
- Fixes in the German localization
...

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002