ข่าวสาร
Oddworld: Stranger's Wrath HD - Valve
Updates to Oddworld: Stranger's Wrath have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:
Fixes
 • Performance issues.
 • Save game permissions issues. Save games and config file are now saved in "Program Files" to "\Documents\Oddworld\Stranger's Wrath".
 • Controls "sticking" issues.
 • Fixed tutorial text - Camera mode switch button text.
 • Fixed turorial text - Camera reset button text.
 • Fixed broken achievement "Mine your business".
 • Fixed incorrect texts being displayed in controls Layout screens.
 • Fixed 5.1 and 7.1 audio.
 • Fixed Mouse lag.
 • Fixed issue with only 1 of 3 dialogue lines working in Jail house.
 • Fixed first person view on nVidia boards.
Changes
 • Added screen resolution selection to launcher.
 • Added v-sync option to launcher.
 • Added joystick selection to launcher.
 • Added customisable controls.
 • Added support for third party "generic" joypads.
 • Added widescreen suppport.
 • Re-authored Keyboard "layout" screen in options.
 • Removed automatic joypad detection.
...

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002