ข่าวสาร
Rock, Paper, Shotgun - contact@rockpapershotgun.com (Nathan Grayson)

Last time: One man. One farm. NO HOPE.>

This time: A demon payphone. An immortal lawn. Tractors that love too much.>

(more…)

Rock, Paper, Shotgun - contact@rockpapershotgun.com (Nathan Grayson)

It happened in a flash. No bangs. Not even a whimper. And then there was nothing.>

Nothing except a farm. >

(more…)

Rock, Paper, Shotgun - contact@rockpapershotgun.com (Nathan Grayson)

Good. Very good.

And lo, on this most glorious and radiant of days, did it finally happen. Someone – specifically, an Indie DB user named “Chentzilla” – devised a means by which to do violence to one another in, um, Farming Simulator 2013. It’s described as “front loader sumo fighting,” and based off a video of two particularly determined tractors matching both wits and steel, I’d say that sounds about right. See this fierce, majestic thing that will surely revolutionize the gaming, farming, and being alive> industries in action after the break.

(more…)

Rock, Paper, Shotgun - contact@rockpapershotgun.com (Alec Meer)

What’s weird about the above image? I mean, other than that anyone paid for Medal of Whatever: Whatever Whateverer.

Don’t fuck with FARMING SIMULATOR 2013, yo. (more…)

...

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002