ข่าวสาร
Product Update - Valve
19 ก.พ. 2013
Fixes:

Updated launcher featuring gamepad navigation in Steam Big Picture mode.
Fixed issues launching the game on Optimus graphics cards.

Known issues:

Custom configurations for some DirectInput pads may not save correctly. This will be fixed in an update soon.


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2019   2018   2017   2016   2015  
2014   2013   2012   2011   2010  
2009   2008   2007   2006   2005  
2004   2003   2002