ข่าวสาร
Product Release - Valve
25 ม.ค. 2013
Medieval Horror, all new content for Painkiller Hell & Damnation is Now Available on Steam!

The “Medieval Horror” Multiplayer pack, or simply PKHDMHMPP for those who are into abbreviations adds in content for Survival mode, new skins, a new gun, and new Multiplayer Maps!


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002