ข่าวสาร
Product Release - Valve
22 ม.ค. 2013
Three new songs are Now Available for Rocksmith!

Play "Reptilia", "Last Nite", and "Juicebox" by The Strokes on any electric guitar or bass. Each song includes a new authentic tone accessible in AMP mode.


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002