ข่าวสาร
Product Update - Valve
8 ม.ค. 2013
NEW FEATURES:
-Ground can now be dug up using the Shovel to reveal the bare dirt underneath and creating a Turf item.
-Turf items can be placed down on bare dirt tiles to change the biome (purely cosmetic for now).

FIXES:
-Minor bug fixes and tuning.
-New art for the Rocky biome.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002