ข่าวสาร แล็บ Steam
Product Update - Valve
21 ธ.ค. 2012
- Fix HUD on min-spec graphics cards
- Fix bloating scenario properties XML

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2019   2018   2017   2016   2015  
2014   2013   2012   2011   2010  
2009   2008   2007   2006   2005  
2004   2003   2002