ข่าวสาร
Product Release - Valve
19 ธ.ค. 2012
MAGIX Movie Edit Pro 2013 Plus is Now Available on Steam and is 20% off for a limited time!


MAGIX Movie Edit Pro 2013 Plus is the next generation of video editing: faster, better and even more powerful – in each and every way. The Plus version offers more than any previous version: more tracks, more templates, more functions. From 3D editing to MultiCam editing to travel route animation, MAGIX Movie Edit Pro 2013 Plus is the perfect video studio.


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002