ข่าวสาร
Product Update - Valve
19 ต.ค. 2012
- Fixed player movement using joystick settings when playing with keyboard and mouse.
- Fixed a secure convar warning when scrolling the mouse wheel as a player infected.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002