ข่าวสาร
Product Release - Valve
5 ต.ค. 2012
The Starter Pack for AirMech is now available on Steam!

This Starter Pack grants you instant access into the AirMech Closed Beta and gives you everything you need to get going and look good doing it! Items include:
  • 7500 Diamonds: Ingame Premium Currency at a big discount
  • 30 Days Gold VIP: Ingame rewards increased +30% Kudos, +15% XP (stacks with Boosts), +100% Solo/Coop reward time
  • 10 Day Kudos Boost: +80% for the Player, +20% for others (including enemy) ingame (stackable)
  • 10 Day XP Boost: +80% for the Player, +20% for others (including enemy) ingame (stackable)
  • Lifetime Silver VIP: Complete VIP Quests, +10% Kudos in all games, forever (activates when Gold VIP expires)


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002