ข่าวสาร
Product Release - Valve
31 ส.ค. 2012
The Sniper Kit, new content for Blacklight: Retribution, is now available on Steam and is 50% off until September 7th at 10AM Pacific time!

This loadout specialized for long range combat includes the following:
  • Bolt-Action Rifle Primary Receiver
  • Silverwood BRS Tactical Stock Mod
  • Karane FP-G38 Modulated Scope Mod
  • Allied R97 II Helmet
  • Datalux R2 Skirmisher Leg Armor
  • HRV Blackout MK.1 Tactical Equipment
  • 7 Day GP Boost


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002