ข่าวสาร
Product Update - Valve
28 ก.ค. 2012
Summary:
=======
+ updated the game engine (fixes sound issues on Mac OS X, improves mesh collisions)
+ improved collisions with the terrain on Burning Sands

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002