ข่าวสาร
Product Update - Valve
10 ก.ค. 2012
- Defense DLC (new multiplayer game mode with 5 new maps) added
- Two multiplayer Duell maps added.
- Additional languages Russian, Polish and Czech added


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002