ข่าวสาร
Product Update - Valve
1 มิ.ย. 2012
TINY UPDATE

- Fixed drag selection bug.
- In RD we now show a proper countdown until the entire pick process has been completed.
- In RD, fixed the pick button sometimes appearing greyed out when it becomes your turn to pick.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002