ข่าวสาร
Product Update - Valve
14 พ.ค. 2012
change notes:
-Fixed issues with the game refusing to launch on some video cards (directx)

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002