ข่าวสาร
Product Update - Valve
30 เม.ย. 2012
(Build 154242)
- Fixed mousewheel problems on Windows.
- Fixed Load games menu widgets on tripple-monitor setups.


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002