ข่าวสาร แล็บ Steam
Product Release - Valve
21 ก.พ. 2012
The Saints Row: The Third - Gangstas in Space is Now Available on Steam!

A new movie is being shot in Steelport and you're the star! Join with your co-star, Jenny, to fight the alien invasion for the film Gangstas In Space. With spaceships and alien weaponry, this retro-style film is sure to be a hit

Users that purchased the Saints Row: The Third Season Pass receive Gangstas in Space DLC!


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2019   2018   2017   2016   2015  
2014   2013   2012   2011   2010  
2009   2008   2007   2006   2005  
2004   2003   2002