ข่าวสาร
Product Update - Valve
22 ธ.ค. 2011
- Fixed Supreme Strategist can now be earned.
- Fixed Temporal Tower modifications from the Command Decision map will no longer carry over to other maps.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002