ข่าวสาร
Product Update - Valve
7 พ.ย. 2011
Update notes:

-Fixed halloween save issues
-Fixed more bugs with brimstone
-Balanced some overpowered combos
-Added 2 new tracks to the games soundtrack

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002