ข่าวสาร
Product Update - Valve
7 ต.ค. 2011
Updates to Left 4 Dead have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:

- Fixed off by one bug when processing entity packets

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002