ข่าวสาร
Product Update - Valve
29 เม.ย. 2011
Updates to Portal 2 have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:

Portal 2
 • Fixed: Occasional crash after Alt-Tab/minimizing or running in a window on certain graphics hardware.
 • Fixed: Crashes and/or graphical glitches after changing video settings without exiting game
 • Fixed: Player stuck at the beginning of Chapter 6
 • Fixed: Crash attempting to use other weapons (e.g. mods) with Portal 2
 • Fixed: Mouse cursor doesn’t highlight UI elements in game on Mac OSX
 • Fixed: Numerous localization bugs and improvements (also added Czech and Turkish localized text)
 • Fixed: Overflow bug in keyvalues
 • Fixed: Voice functionality regression (voice again enabled by default)
 • Fixed: Joystick now defaults to off in order to avoid issues with non-joystick hardware that registers itself as a joystick
 • Fixed: French sentences are not wrapping correctly in subtitles and commentary
 • Improved: Handling of Mac OSX crashes
 • Improved: Updates and bug fixes to Robot Enrichment
 • Improved: Reliability on unsupported Intel Mobile Series 4 Express chipsets
 • Removed: Unsupported console commands (“retry”, “switch_teams”) that caused problems if used

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002