ข่าวสาร
Announcement - Valve
22 พ.ย. 2010
Test Drive Unlimited 2 is now available for Pre-Purchase on Steam!

Test Drive Unlimited 2 puts the world’s most desirable vehicles in the player’s hands! Pre-Order now to get the Pagani Zonda Tricolore and a stylish in-game pullover to wear when driving!


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002