ข่าวสาร แล็บ Steam
Press Release - Valve
19 พ.ย. 2010
November 17, 2010 -- Valve today announced the launch of the "Recommended For You" referral services on Steam, a worldwide platform for PC and Mac games with over 30 million accounts worldwide.

The "Recommended For You" services on Steam are designed to help gamers discover new games and DLC based upon their tastes and recent purchases, as well as games recommended by friends.

Recommendations will appear both on the "Recommended For You" pages as well as in your Steam Community News Blotter. In addition, individual game pages will now include Recommendation info, providing gamers with even more information on the 1,200-plus titles available on Steam.

For more information, please visit www.steamgames.com

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2020   2019   2018   2017   2016  
2015   2014   2013   2012   2011  
2010   2009   2008   2007   2006  
2005   2004   2003   2002