ข่าวสาร
Product Update - Valve
24 ส.ค. 2010
Change list:


  • Fixed mouse problems on some systems
  • Improved performance
  • Improved graphics driver compatibility
  • Added "30 fps"e; option

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002