ข่าวสาร
Product Update - Valve
10 ธ.ค. 2004
Half-Life 2, Half-Life 2: Deathmatch and Source Dedicated Server updates are available and will be applied automatically when Steam is restarted. The changes include:

  Half-Life 2
 • Solved disc in drive incompatibility error

  Half-Life 2: Deathmatch
 • Fixed players entering the game with a score of -1
 • Fixed combine ball tracking teammates
 • Fixed not being able to grab level designer placed combine balls with the physics cannon
 • Fixed players randomly spawning without physcannons
 • Fixed multishot pistol exploit
 • Fixed wrong footstep sounds while in team mode
 • Fixed last RPG shot not tracking
 • Added cl_defaultweapon -- defaults to weapon_physcannon but can be changed to any other weapon you spawn with
 • Added HUD string to print team name
 • Added model specific death sounds
 • Switching to the physcannon is now instantaneous
 • Toned down 357 damage
 • Updated dm_overwatch

  Source Dedicated Server
 • Fixed "failed to load server.dll" error with 3rd party mods
 • Fixed linux dedicated server crash on some GLIBC versions
 • Fixed dedicated server error in certain localized languages

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002