ข่าวสาร
Product Update - Valve
1 มี.ค. 2010
Updates to Portal have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted.

Portal
  • Changed radio transmission frequency to comply with federal and state spectrum management regulations

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002