ข่าวสาร
Client Update - Valve
3 พ.ย. 2004
A platform update is available and will be applied automatically when Steam is restarted. The change includes:
  • Fixed "failed to create directory" error when updating with HLDS Update Tool

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002