ข่าวสาร
Announcement - Valve
4 ม.ค. 2010
Star Trek Online is now available for pre-purchase on Steam. Pre-purchase the Digital Deluxe Edition and receive exclusive in-game items or pre-purchase the standard edition! Both versions receive early beta access starting on January 12th.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002