ข่าวสาร
Product Update - Valve
20 เม.ย. 2009
Updates to Team Fortress 2 have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The specific changes include:

Game Changes
  • Reworked the character loadout screens to support future features
  • Added the ability for players to permanently delete items from their inventory using the new Backpack menu. This does not reset achievements. Once an item has been deleted it can never be re-earned
  • Added the ability for players to reset their player stats using the Reset Stats button on the Stats menu. This does not reset achievements
  • Added a "player_teleported" game event that is sent when a player is teleported
  • Updated cp_junction_final to score per-capture instead of per-round. This fixes the map not working correctly with Tournament mode and the stopwatch
  • Scouts now drop the flag if they're carrying it when they start phasing

Fixes
  • Fixed instances where Steam connection problems would cause some unlocked items to be unusable
  • Fixed the custom crosshair menu not clearing itself when "None" is selected for non-English clients
  • Fixed warning about not being able to execute skill1.cfg when starting the dedicated server

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2019   2018   2017   2016   2015  
2014   2013   2012   2011   2010  
2009   2008   2007   2006   2005  
2004   2003   2002