ข่าวสาร
Product Update - Valve
26 ส.ค. 2016
* A new server cluster in Peru has been added with improved connectivity and capacity.
* Fix bugs related to new game end sequence and battle cup.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2019   2018   2017   2016   2015  
2014   2013   2012   2011   2010  
2009   2008   2007   2006   2005  
2004   2003   2002