ข่าวสาร
Announcement - Valve
17 ธ.ค. 2008
Products on Steam are now priced using local currency in the United Kingdom (Pounds Sterling), and Europe (Euros). All other countries remain in United States Dollars.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002