ข่าวสาร
Announcement - Valve
14 ต.ค. 2008
We have just been informed that World of Goo will not be available in Europe until Feb/March of 2009. Copies purchased yesterday in Europe will continue to work.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002