ข่าวสาร
Product Release - Valve
23 พ.ค. 2014
Outnumbered and outgunned, but not outmatched. Call of Duty®: Ghosts is an extraordinary step forward for one of the largest entertainment franchises of all-time. This new chapter in the Call of Duty® franchise features a new dynamic where players are on the side of a crippled nation fighting not for freedom, or liberty, but simply to survive.

Call of Duty®: Ghosts owners can now enhance their experience with these exciting packs:

Call of Duty: Ghosts - Squad Pack - Extinction
Call of Duty: Ghosts - Soap Legend Pack
Call of Duty: Ghosts - Drill Instructor Voice Pack
Call of Duty: Ghosts - Snoop Dogg Voice Pack
Call of Duty: Ghosts - Classic Ghost Pack
Call of Duty: Ghosts - 1987 Personalization Pack
Call of Duty: Ghosts - Blunt Force Personalization Pack
Call of Duty: Ghosts - Eyeballs Personalization Pack
Call of Duty: Ghosts - Heartlands Personalization Pack
Call of Duty: Ghosts - Hex Personalization Pack
Call of Duty: Ghosts - Molten Personalization Pack


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002