ข่าวสาร
Announcement - Valve
29 พ.ย. 2007
Today through Monday, December 3, pick up Activision's epic Western action/adventure game, GUN, for just $9.95, a 50% savings.

From award-winning developer, Neversoft, and accomplished screenwriter, Randall Jahnson (The Mask of Zorro, The Doors), GUN follows Colton White on his quest for discovery as he seeks to exact vengeful justice on those who have wronged him. GUN is a realistic epic action/adventure that lets gamers experience the brutality of the lawless West.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002