ข่าวสาร
Client Update - Valve
9 ก.ค. 2013
A new Steam Client update has been released and will be automatically downloaded. The specific changes are listed below.

  • Fixed installers running too many times when launching an app

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002