ข่าวสาร
Product Update - Valve
16 พ.ค. 2013
A hotfix update has been released for X3: Albion Prelude 3.0, which fixes a crash that some users experienced after loading certain savegames.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002