ข่าวสาร
Product Release - Valve
2 พ.ค. 2013
3 New Starer Packs for Battle for Graxia are Now Available on Steam!

These new packs include immortals, a new Steam skin, Steam badge, soundtrack, coins and more!'
Starter Pack
Big Boost Pack
Super Boost Pack


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002