ข่าวสาร
Product Release - Valve
23 เม.ย. 2013
Caves and Cliffs Multiplayer Map Pack, all new content for Tomb Raider is Now Available on Steam!

This Map Pack includes two new maps, the Cliff Shantytown and the Burning Village, for you to explore in Multiplayer!


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002