Nhận thêm CP trong vòng 7 ngày (Một khi vật phẩm được sử dụng, hiệu ứng của vật phẩm sẽ biến mất sau một thời hạn nhất định)
$4.99
Thêm vào giỏ
Nhãn: Mua bán được
Sau khi mua, vật phẩm này:
  • sẽ không thể đăng lên chợ cộng đồng Steam trong một tuần
  • vật phẩm này được coi là "vật phẩm trong trò chơi" khi bạn yêu cầu hoàn tiền trên Steam