Gain extra CP for 7 days. (Once the item is used, the item effect will disappear after a set duration)
$4.99
Добавяне в кошница
Тагове: Може да се продава
След покупка, този артикул:
  • не може да бъде обявено в обществения Steam пазар за период от една седмица
  • този артикул се счита като „артикул от игра“ за целите на предлаганото възстановяване в Steam