ได้รับ CP เพื่มเติม เป็นเวลา 5ชม. (ระยะเวลาจะถูกนับต่อเมื่อคุณออนไลน์อยู่เท่านั้น)
$1.99
หยิบใส่รถเข็น
แท็ก: ซื้อขายได้
หลังจากสั่งซื้อ ไอเท็มนี้:
  • ไม่สามารถตั้งรายการบนตลาดชุมชน Steam ได้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
  • ไอเท็มนี้ถูกพิจารณาเป็น "ไอเท็มในเกม" สำหรับจุดประสงค์ในข้อเสนอ การขอคืนเงินบน Steam