272nd Volksgrenadier Division
$3.99
Добавяне в кошница
Тагове: Търгуемо, Продаваемо
След покупка, този артикул:
  • няма да бъде търгуемо за една седмица
  • не може да бъде обявено в обществения Steam пазар за период от една седмица
  • този артикул се счита като „артикул от игра“ за целите на предлаганото възстановяване в Steam