Αγνοήθηκε
Προτείνεται 17 Αυγούστου
"Ara Fell is an RPG Maker game. However, it’s of a surprisingly high-quality and does a good job reminding me that the engine can create genuinely interesting games."
Προτείνεται 17 Αυγούστου
"Fhtagn! is a dash of style and humor that those of you with a taste for dark and twisted Lovecraft fiction will delight in."
Προτείνεται 14 Αυγούστου
"State of Mind's setting and story, once they get going, do a lot to really sell the game. Some fun puzzles and a fantastic art style help too. This is a world I want to spend more time in."
Προτείνεται 14 Αυγούστου
"Phantom Doctrine is a life-consuming espionage simulator that offers a deeply complex cluster of systems to explore."
Δεν προτείνεται 11 Αυγούστου
"Hollow's first hour left me confused, annoyed, and just disappointed. I can’t suggest this mess to anyone, not even the genre’s most die-hard fans."
Προτείνεται 11 Αυγούστου
"Galactic Crew has a lot of rough edges, but I think it makes for a promising Early Access title with a good deal of potential. If you enjoy roguelites in the style of FTL, I think you’ll enjoy it."
Προτείνεται 11 Αυγούστου
"Unavowed succeeds as a mature point-and-click adventure set in an urban fantasy world, though it falters in some of the fine print."
Ενημερωτικό 11 Αυγούστου
"Though Borti's journey to better his life with enhanced arms is quite touching and some stages show originality, the awkward controls make the experience more frustrating than entertaining."
Ενημερωτικό 11 Αυγούστου
"The fact that something this good feels trapped underneath a broken mess is a tragedy. If and when the game receives numerous patches, We Happy Few will be well worth your time. "
Προτείνεται 6 Αυγούστου
"It makes for a fun experience for tower defense fans and village builder fans alike. You’ll have to figure out some things on your own, but you’ll have fun doing it."
< >
Εμφάνιση 1-66 από 660 αποτελεσμάτων