ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ Steam
Games from the Void

ซื้อ Games from the Void ชุดรวม (?)

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

Games from the Void is a bundle of 2 radically different games created by the same small indie team.
In true Italian style, Games from Void, allows you travel in a post-apocalyptic frozen wasteland or be a magnanimous chef and restaurateur with the happiest customers in town!

The bundle includes:
Chef: A Restaurant Tycoon Game (Early Access)
ICY: Frostbite Edition

Game Description

Chef: A Restaurant Tycoon Game
Chef is a Restaurant Management game in which you create your own character, acquire supreme cooking skills, customize restaurants, design unique menus, and devise innovative recipes with a realistic editor.

ICY: Frostbite Edition
ICY: Frostbite Edition is a narrative-driven post-apocalyptic survival RPG set in a new Ice Age. Create your character, lead your family, make difficult choices, and try to survive in a frozen world.

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

$12.99
ICY: Frostbite Edition
  รุนแรง, เกมสวมบทบาท
$19.99
Chef: A Restaurant Tycoon Game
  จำลองสถานการณ์
$32.98
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
10%
ส่วนลดชุดรวม:
$29.68
ราคาของคุณ:
$3.30
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ Games from the Void ชุดรวม (?)