ข่าวสาร แล็บ Steam
Overcooked! 1 & 2 Bundle

ซื้อ Overcooked! 1 & 2 Bundle

เกี่ยวกับชุดรวมนี้

Hold on to your aprons for a double of helping of the most chaotic cooperative culinary game! Serving up both Overcooked and Overcooked 2, this delicious bundle is ready to satisfy the biggest of appetites. With all the tasty goodness of both games players can expect to chop, fry and maybe cry as they travel to strange and wonderful kitchens across the Onion Kingdom…and maybe set said kitchens alight

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

$16.99
Overcooked
  แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้, จำลองสถานการณ์
$24.99
Overcooked! 2
  แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้
$41.98
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
10%
ส่วนลดชุดรวม:
$37.78
ราคาของคุณ:
$4.20
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ Overcooked! 1 & 2 Bundle